Microphone Closeup

הרצאות

לפניכם פירוט ההרצאות שניתן להזמין לכנסים, אירועים וימי עיון בתחומים השונים של דיני עבודה. ההרצאות מותאמות לפי בקשתכם ולפי היעדים של כל התכנסות. אם יש נושא שלא מפורט בעמוד זה, אנא פנו אלינו ונבחן את הנושא.

חוקי החובה לכל מעסיק בדיני עבודה

נושאי ההרצאה:

שכר עבודה: אילו תשלומים נחשבים לשכר עבודה, מתי יש לשלם שכר עבודה, מהי הלנת שכר, מתי מותר לנכות תשלומים משכר העובד ומתי לא, איזה מידע יש לכלול בתלוש השכר ועוד.

תשלומים נלווים לעובד: דמי חופשה ומה הבדל בין דמי חופשה לפדיון חופשה, כיצד מחשבים את מכסת ימי החופשה ומה הזכויות של עובד לקבוע לעצמו את מועדי היציאה לחופשה; דמי מחלה – מתי משולמים וכמה, מתי המעסיק פטור מתשלום דמי מחלה לעובד, האם ניתן לפדות ימי מחלה ועוד; הבראה והחזר הוצאות נסיעה. עמלות ופרמיות מה ההבדל ביניהן.

פיצויי פיטורים: כיצד מחשבים פיצוי פיטורים, אילו מקרים ייחשבו להתפטרות בדין מפוטר המזכים את העובד בפיצוי פיטורים. מה זה סעיף 14 וכיצד הוא משפיע על חישוב פיצוי הפיטורים במקרים השונים. 

קהל היעד: מעסיקים, עובדים, גופים, ארגונים ועמותות העוסקים בהנגשת מידע לעובדים ולמעסיקים (למשל מחלקות רווחה בשלטון המקומי, שירות יעוץ לאזרח).

משך ההרצאה: מומלץ לחלק את ההרצאות למספר הרצאות קצרות בהתאם לנושאים, כל נושא כשעה - שעה וחצי.  

Reviewing the Laws

קליטה לעבודה וסיום עבודה

נושאי ההרצאה: : מה הן חובות המעסיק כלפי מועמד לעבודה בשלב המיון והקליטה ומהן חובות המועמד כלפי המעסיק.

מה מותר ומה אסור לשאול במהלך ראיון העבודה והליך הקליטה.

כיצד יש לנסח נכון מודעת דרושים לעבודה.

איזה מידע יש לכלול בהודעה על תנאי העסקה.

מה הבדל בין הודעה על תנאי העסקה לבין הסכם עבודה ומה עדיף למעסיק.

כיצד יש לבצע הליך מסודר של סיום עבודה.

כיצד יש לערוך שימוע בצורה חוקית.

מה ההבדל בין פיטורי צמצום לבין פיטורים מטעמי משמעת או חוסר שביעות רצון.

מהי היא הודעה מוקדמת ומה זכויות העובד בתקופה זו.

מתי ניתן לשלול פיצוי פיטורים ו/או הודעה מוקדמת. תשלומי גמר חשבון וכתב קבלה וסילוק.   

קהל היעד: מעסיקים, מנהלי/ות משאבי אנוש

משך ההרצאה בין שעה לשעתיים בהתאם לדרישה.

The Business Page

שמירה על סודיות, זכויות קניין של המעסיק ואי-תחרות

נושאי ההרצאה:

מהו סוד מסחרי או עסקי מוגן. כיצד יש לשמור על המידע על מנת שייחשב למוגן.

מהן חובת העובד כלפי המעסיק בקשר לשמירה על סודיות. כיצד ניתן לאכוף זכויות אלו.

באילו מקרים ניתן להגביל תחרות של עובד לשעבר במעסיק. כיצד יש לנסח תניית אי תחרות בהסכם העסקה ומה יש לעשות על מנת שניתן יהיה לאכוף אותה.

האם מותר לעובד לשעבר לגרום לעובדים קיימים לעזוב את המעסיק ולעבור אליו.

הליכים משפטיים מיוחדים במקרים של שמירה על זכויות המעסיק.

קהל היעד: מעסיקים, עובדים, גופים, ארגונים ועמותות העוסקים בהנגשת מידע לעובדים ולמעסיקים (למשל מחלקות רווחה בשלטון המקומי, שירות יעוץ לאזרח).

משך ההרצאה: בין שעה לשעתיים בהתאם לדרישה

Padlock

פרטיות במקום העבודה

נושאי ההרצאה:

מהי כוללת הזכות לפרטיות במקום העבודה.

אילו פעולות פיקוח של המעסיק אחר עובדיו תחשבנה לפגיעה בפרטיות ואילו לפעולות לגיטימיות.

מה מותר ומה אסור למעסיק בכל הקשור לאמצעי המחשוב שהמעסיק מספק לעובדיו (מחשב, תיבת דוא"ל, טלפון, רשתות חברתיות וכדומה).

שימוש בשעון נוכחות ביומטרי לצורך רישום שעות עבודה האם מותר או אסור. מאגר מידע – מהו מאגר מידע וחובת הרישום של מאגר מידע.  

קהל היעד: מעסיקים, עובדים, גופים, ארגונים ועמותות העוסקים בהנגשת מידע לעובדים ולמעסיקים (למשל מחלקות רווחה בשלטון המקומי, שירות יעוץ לאזרח).

משך ההרצאה: שעה עד שעתיים.

Computer Screen Closeup

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

נושאי ההרצאה:

אילו התנהגויות מהוות הטרדה מינית ואילו לא?

מתי יחסים בין ממונה לעובד/ת הכפופים לממונה ייחשבו להטרדה מינית ומתי לא?

מה הזכויות של עובד/ת שהגישו תלונה על הטרדה מינית?מה החובות שעל המעסיק לנקוט על מנת לספק לעובדים סביבת עבודה נקיה ובטוחה מהטרדות מיניות והתנכלות?

מה תפקיד/ה של הממונה למניעת הטרדה מינית וכיצד יש לערוך בירור תלונה על הטרדה מינית ו/או התנכלות?

קהל היעד: מעסיקים, מנהלים משאבי אנוש

משך ההרצאה בין שעה לשעתיים בהתאם לדרישה.

Conference Seating

התעמרות במקום העבודה

נושאי ההרצאה:

מה היא התעמרות במקום העבודה. איזו התנהלות מצד מנהלים או עובדים ייחשבו כהתעמרות ואילו ללגיטימיות. מה על מעסיק לעשות כאשר עובד מתלונן על התעמרות מצד עובד אחר, וכיצד מומלץ לטפל בתלונה.

מה הזכויות של עובד/ת שעבר התעמרות במקום העבודה ונגד מי הוא יכול להגיש תביעה. מה כיצד יש לערוך בירור של תלונה על התעמרות במקום העבודה.

דרכים להפחית את החשיפה לתביעות ולתלונות בשל התעמרות במקום העבודה.  

קהל היעד: מעסיקים, מנהלי/ות משאבי אנוש

משך ההרצאה בין שעה לשעתיים בהתאם לדרישה.

Basketball Player in Action

ביטוח פנסיוני במקום העבודה

נושאי ההרצאה:

מה כולל ביטוח פנסיוני מקיף ואילו תשלומים משולמים על ידי המעסיק ואילו על ידי העובד.

מהו השכר הקובע לביטוח פנסיוני.

מהו סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים וכיצד הוא משפיע על הביטוח הפנסיוני.

מה הם ההבדלים העיקריים בין צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק לבין צווי הרחבה בענפים מרכזים אחרים.

זכות הבחירה של העובד לגבי המוצר הפנסיוני ולגבי הסוכן הפנסיוני.

מה הן החשיפות של המעסיק במקרה שאינו מבטח את העובד/ת בביטוח פנסיוני כמתחייב על פי החוק. 

קהל היעד: מעסיקים, עובדים, גופים, ארגונים ועמותות העוסקים בהנגשת מידע לעובדים ולמעסיקים (למשל מחלקות רווחה בשלטון המקומי, שירות יעוץ לאזרח), סוכני ביטוח.

משך ההרצאה: שעה.   

Signing a Contract

ליצירת קשר והזמנת הרצאה

תודה רבה! ניצור קשר בהקדם האפשרי