החזר עלות הכשרה

מתי דרישת מעסיק להחזר עלות הכשרה מקצועית תהיה חוקית?

בהסכמי עבודה רבים ישנו סעיף התחייבות של העובד לעבודה תקופה מסוימת מתום ההכשרה המקצועית שהוא קיבל במקום העבודה ובמקרה שהעובד יתפטר לפני תום התקופה הוא מחויב לשלם למעסיק את עלות ההכשרה.

Work Presentation

האם סעיף כזה בכלל חוקי?

במקומות עבודה מסוימים נדרשת הכשרה מקצועית על מנת שהעובד יוכל להשתלב במקום עבודתו בתפקידו. ההכשרה יכולה להתבצע במקום העבודה או במסגרת חיצונית. גם במהלך יחסי העבודה, עובדים נשלחים לקורסים והשתלמויות מקצועיות ואפילו ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה לצורך שיפור המיומנות המקצועית שלהם ועל מנת לאפשר לעובדים להתקדם במקום העבודה.

לכן סעיף התחייבות של עובד לעבוד תקופה מסוימת לאחר תום ההכשרה עשוי להיחשב כהגנה על אינטרס לגיטימי של המעסיק (המשאבים שהוא השקיע בהכשרת העובד והפקת תועלת מהכשרת העובד) ולמנוע מצב בו העובד יסיים את העבודה ביוזמתו תוך זמן קצר לאחר סיום ההכשרה מבלי שהמעסיק נהנה מפרי ההשקעה. לכן בתי הדין לעבודה הכירו במקרים מסוימים בזכותו של המעסיק לכלול סעיף כזה בהסכם העסקה מול העובד.

מצד שני, סעיף מסוג זה מגביל את חופש העיסוק של העובד, זכות שהוכרה בפסיקה של בית המשפט העליון ובתי הדין הארצי לעבודה כזכות יסוד. לכן, במקרים מסוימים, בתי הדין לעבודה קבעו כי הסעיף להתחייבות העובד לעבוד תקופה מסוימת בתום ההכשרה או לשלם את עלותה הוא סעיף לא חוקי ומבוטל.    

 

כאשר בית הדין לעבודה בא לקבוע האם מדובר בדרישה לגיטימית של המעסיק לקבלת החזר בגין השקעתו בעובד בהכשרה המקצועית או שמא מדובר בהגבלת עיסוק אסורה, בית הדין לעבודה שוקל, בין היתר, את השיקולים הבאים:   

מהות ההכשרה והתועלת שלה לעובד – האם מדובר בהכשרה מיוחדת שהמעסיק השקיע משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרת העובד והאם ההכשרה מקנה לעובד מיומנויות מקצועיות מיוחדות שבהן הוא יוכל להשתמש בעתיד אצל מעסיקים אחרים או עבור עצמו.

סבירות תקופת ההתחייבות – האם תקופת התחייבות סבירה בהתחשב בהשקעה של המעסיק ובאינטרסים של הצדדים.

עלות ההכשרה למעסיק – בית הדין יבחן את עלות ההכשרה הריאלית למעסיק ומה מידת השתתפות של העובד בעלות ההכשרה אם בכלל.

היחס בין עלות ההכשרה לבין הסכום שהעובד נדרש להחזיר והיחס בין שכרו של העובד לבין הסכום שעליו להחזיר. 

מידת ההתאמה בין הסכום שנדרש מהעובד להשיב לאורך תקופת בה עבד העובד לאחר ההכשרה – ככל שהעובד עבד זמן רב יותר מתום ההכשרה הצפייה היא שסכום ההשבה יהיה נמוך יותר.

הדדיות בחובות – האם ישנה התחייבות הדדית של המעסיק להעסיק את העובד לתקופה מסוימת לאחר ההכשרה או שמדובר בהכשרה חד-צדדית מצד העובד?

לסיכום יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו ולבחון מה גובר על מה זכות  העובד לחופש העיסוק או זכות המעסיק להגן על האינטרסים הלגיטימיים שלו. לשאלות או הבהרות נוספות אנו לרשותכם.

 

אנחנו כאן בשבילכם, דניאל חדש משרד עורכי דין - ההגנה הכי טובה בשבילך.