סוד מסחרי - כיצד להגן עליו

לכל ארגון מקטן ועד גדול יש מידע עסקי שנצבר במהלך השנים ומתעדכן מעת לעת. בזכות מידע זה העסק פועל ומתקיים. לעיתים מידע זה נותן יתרון משמעותי על מתחריו ובזכותו הופך להיות מוביל בענף וגובר על מתחריו.

מידע עסקי יכול להיות למשל: תוכניות ושיטות עבודה, שיטות ייצור ועלויות ייצור, הסכמים מסחריים, קודי תוכנה, שמות ספקים, שמות לקוחות והרגלי רכישה שלהם, נתוני רווח והפסד, נקודות תורפה במוצרים, מוצרים עתידיים, תוצאות ניסויים של מחלקת  מחקר ופיתוח ועוד.

מידע עסקי יכול להיות גם סוד מסחרי.

A team discussion at a trading room

מהו סוד מסחרי?

סוד מסחרי מוגדר בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט – 1999 כ-"מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיות".

נטילה / קבלה / שימוש בסוד מסחרי ללא רשות של בעל הסוד, נקראת גזל סוד מסחרי ובעל הסוד יכול לתבוע את הגוזל ולקבל מבית המשפט סעדים משפטיים שונים: כספיים, צווי מניעה ועוד. אך על מנת שבעל הסוד יהיה זכאי לסיוע של בית המשפט עליו להראות תחילה שהוא פעל להגן על סודו.   

בנקודה זו הרבה עסקים ומעסיקים נכשלים, מאחר שהם עצמם לא נקטו באמצעים הנדרשים לשמור על המידע המסחרי שלהם כסוד. למשל: מעסיקים טענו שרשימת הלקוחות שלהם היא סוד מסחרי, אך פרסמו את רשימת הלקוחות באתר האינטרנט שלהם, או שהמעסיקים טענו שהמחירים של המוצרים שלהם הם סודיים, אך המחירים הופצו בפליירים ללקוחות, מעסיקים שטענו ששיטת הייצור של המוצר היא סוד מסחרי, אך שיטת הייצור הייתה גלויה לכל העובדים במפעל ולא רק לעובדים שנדרשים להכיר את השיטה לצורך עבודתם.  

כמובן שהגדרתו של סוד מסחרי שונה מענף לענף ותלויה בהקשר התעשייתי, אבל חשוב לזכור -  מידע שאינו נשמר בסוד, אינו סוד מסחרי.

 

איך שומרים על המידע העסקי כסוד?

אין הכרח לשמור על הסוד המסחרי כסוד מדינה, אך יש לנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור עליו. כמובן, ככל שהמידע המסחרי מקנה יתרון גדול יותר לעסק יש לנקוט בצעדים מחמירים יותר לשמירה עליו כסוד. אמצעים סבירים הם למשל:

  • החתמת עובדים, נותני שירותים, ספקים, לקוחות וכל מי שעלול להיחשף למידע הסודי על הסכמי סודיות שיוגדר בהם במפורש מהו המידע המוגן, מה מותר לעשות בו ומה אסור ולקבוע אף סנקציות ומנגנוני פיצוי מוסכמים במקרה של הפרה.  

  • צמצום הגורמים בתוך מקום העבודה הבאים במגע עם המידע הסודי וזאת רק לעובדים שהמידע דרוש להם לצורך ביצוע תפקידם וחשיפתם למידע הסודי רק עד לרמה הנדרשת לצורך עבודתם.  

  • אם המידע הסודי נמצא במאגרי מידע ממוחשבים יש לאבטח ולהגן על המידע בהגבלת גישה למידע, בסיסמאות, בנוהלי אבטחה וכיו"ב.   

  • שמירה על המידע המוגן במקרה שהוא מודפס בחדרים נעולים, כספות וכדומה.

  • אם מדובר במידע מסחרי מסוג של קודי תוכנה אפשר לעשות שימוש בהצפנת מידע.

 

אם יש לכם שאלה לגבי הגנה על סודות מסחריים ואיך להגן עליהם, צרו עמנו קשר.

אנחנו כאן בשבילכם, דניאל חדש משרד עורכי דין - ההגנה הכי טובה בשבילך.