עבודות קיץ לנוער - העסקת בני נוער

העסקה של בני נוער בכלל ובמהלך החופשות מוסדרת בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953. חוק זה בא להבטיח שהעסקה של בני נוער תעשה בהתאם לחקיקה בדיני העבודה ותוך שמירה על בריאותם וכבודם של בני הנוער.

Young Volunteers

ככלל - מותר להעסיק במהלך כל השנה רק בני נוער מגיל 15 ובהתקיים תנאים מסוימים. במאמר זה נתמקד בהעסקה של בני נוער במהלך חופשת הקיץ שכן זו התקופה שרלבנטית לרוב המעסיקים של בני נוער ושל בני הנוער עצמם.

 

גיל העסקה:

במהלך חופשת הקיץ מותר להעסיק גם מגיל 14 ומעלה אך בתנאי שמדובר בעבודות קלות שאינן מזיקות או עלולות להזיק לבריאותם ולהתפתחותם של בני הנוער.

לגבי העסקת בני נוער בסוגי עבודות מסוימות כמו הופעות ופרסומות יש כללים והוראות מיוחדות ונדרש אישור מיוחד לשם כך.  

 

אישורים ותיעוד מסודר:

על המעסיק להחזיק במקום העבודה צילום תעודת זהות של הנער/ה או של הוריהם בצירוף אישור מרופא כללי לפיו הנער/ה רשאים לעבוד. אישור מרופא הוא תנאי הכרחי להעסקת בני נוער ולא ניתן להעסיק אותם ללא אישור כזה. לגבי עבודות מסוימות לא דיי באישור מרופא כללי ודרוש אישור מרופא תעסוקתי.

יש לשמור את המסמכים האלו לפחות שנה מתום העסקה ועדיף לשמור אותם גם לתקופה הארוכה יותר (7 שנים).

 

ימי עבודה, שעות עבודה, עבודת לילה והפסקות:

בעוד ששבוע העבודה הכללי במשק הוא בן 42 שעות, בכל הקשור להעסקת נוער מותר להעסיקם רק 40 שעות בשבוע ולכל היותר 8 שעות ביום. נוער בני 16 ומעלה מותר להעסיק עד 9 שעות אך עדין צריך להקפיד שסך כל השעות בשבוע לא יעלה על 40 שעות.

חל איסור מוחלט להעסיק נוער בשעות נוספות!

וחל אסור מוחלט להעסיק נוער ביום המנוחה השבועית שלהם!  (כלומר שבת למי שהינו יהודי, בן דת אחרת יכול לבחור בין הימים שישי, שבת או ראשון כיום המנוחה השבועית שלו).  

לגבי עבודה בלילה – חל איסור להעסיק בני נוער שגילם מתחת לגיל 16 בין השעות 20:00 בערב ל- 08:00 בבוקר. בני נוער מגיל 16 ועד 18 יכולים לעבוד בעבודת לילה רק בחופשות רשמיות מהלימודים כמו החופש הגדול למשל, עד השעה 24:00 בלבד ובתנאי שהמעסיק דאג להם להעסקה ממקום העבודה לביתם.

בני נוער עובדים זכאים להפסקה לאחר 6 שעות עבודה. ההפסקה צריכה להיות של 45 דקות מתוכן 30 דקות רצופות. כל עוד לא נקבע אחרת ההפסקה היא על חשבון העובד. כדי למנוע מחלוקות בעניין מומלץ להסדיר גם נושא זה בהודעה על תנאי העסקה.

 

כמובן שכמו ביחס לכל עובד אחר חלה חובה על המעסיק לדאוג לרישום מסודר של שעות העבודה וימי העבודה. בני נוער שעובדים מומלץ שיירשמו גם הם את שעות העבודה שלהם בכל יום בצורה מסודרת לצורך בדיקה והשוואה לתלוש השכר.

 

שכר עבודה:

בני נוער זכאים לשכר שלא יפחת משכר המינימום לבני נוער עובדים. חשוב! גם אם הנער/ה מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר, חל איסור מוחלט להיענות לבקשה זו. הדבר עלול לחשוף את המעסיק לא רק לתביעה מצד הנער/ה אלא גם לקנסות ולעונשים מהמדינה.

שכר המינימום העדכני של הנוער מפורסם באינטרנט והוא נגזר משכר המינימום הכללי במשק. תמיד ניתן לפנות לעו"ד או לרו"ח של העסק על מנת לקבל את הנתונים העדכניים.

 

חלה חובה לשלם שכר גם עבור תקופות כמו "התלמדות" "תקופת ניסיון" וכדומה. במילים אחרות תשלום השכר הוא חובה עבור כל תקופת העסקה.
 

נסיעות:

בני נוער זכאים לתשלום נסיעות בנוסף לשכרם, בהתאם לקבוע בצו ההרחבה הכללי במשק בעניין זה.

 

הודעה על תנאי העסקה ותלוש שכר:

חובה לתת לבני נוער הודעה על תנאיי העסקתם וזאת תוך 7 ימים ממועד תחילת העבודה. כמו כן, אם חלה חובה על מקום העבודה להנפיק תלוש שכר אז יש חובה לתת גם לבני הנוער תלוש שכר ולדאוג לתשלום כל תשלומי החובה כמו ביטוח לאומי וניכוי מס הכנסה בהתאם לחוק.

 

ניכוי קנסות ועונשים:  

חל איסור לנכות קנסות בגין "נזקים" ועונשים בשל "חוסרים בקופה" למשל משכרם של בני נוער.

 

הליך פיטורים מסודר:

כמו לכל עובד אחר יש חובה לערוך שימוע מסודר לפני קבלת החלטה על פיטורי נער/ה.

 

בכל שאלה או הבהרה, אנו לרשותכם.

משרד עורכי דין, דניאל חדש – ההגנה הכי טובה עבורך!