פיטורים לאחר חופשת לידה

מזל טוב ובשעה טובה, ילדת ויצאת לתקופת לידה והורות (מה שפעם היה מכונה חופשת לידה, והתברר שזו לא באמת חופשה...) וכעת הגיע הזמן לשוב לעבודה ולכן את מתקשרת למעסיק על מנת לוודא שוב את מועד החזרה, בינתיים המעסיק הסתדר בלעדיך או אפילו מצא שהמחליפה שלך יותר מתאימה לו והוא אומר לך - תודה רבה אין צורך נשלח לך מכתב פיטורים.  

אירוע כמתואר, למרבה הצער, אינו נדיר ומעסיקים שונים ממהרים לפטר עובדת מייד עם שובה בתום חופשת הלידה.

פיטורים אלו עשויים להיות לא חוקיים ועל כך המאמר הזה.

Sleeping Baby on Stroller

מהי תקופה מוגנת?

חוק עבודת נשים מעניק לעובדת וגם לעובד (שעבדו מעל 6 חודשים), הגנה מפני פיטורים עם שובם לעבודה מתום תקופת הלידה וההורות או מתום הארכת תקופה זו (חופשה ללא תשלום) וזאת למשך 60 ימים. בתקופה מוגנת זו חוק עבודת נשים אוסר על פיטורים ללא קבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.  

על מנת לקבל היתר, על המעסיק לשכנע שהפיטורים לא קשורים בשום דרך ללידה עצמה או לתקופת ההורות והלידה, או להיעדרות של בשל הלידה.

אך גם בכך לא די ועל מנת לקבל את היתר לפיטורים נדרש גם שהמעסיק יהיה במצב כלכלי גרוע: שניתן למעסיק צו פשיטת רגל ואם מדובר בתאגיד צו פירוק, או שהמעסיק הפסיק לפעול לתקופה ארוכה.

דרישות אלו במצטבר, נועדו למנוע מצבים בהם מעסיקים ניסו להתפטר מעובדות שיצאו לחופשת לידה ומנעו מהן את האפשרות לחזור למעגל העבודה.

 

איך מעסיקים מתחמקים מהחוק?

מעסיקים ניסו להתחכם ולמצוא דרכים לאכוף את האיסור בחוק של פיטורי עובדת בתקופה המוגנת.

למשל: מעסיקים אמרו לעובדת תראי אני יודע שאסור לי לפטר אותך בתקופה המוגנת, אבל אני לא צריך אותך עוד, לכן אני מוכן לשלם לך (לפדות) את השכר שמגיע לך עבור התקופה המוגנת בתשלום אחד, את יכולה להישאר בבית עם התינוק ועדין לקבל שכר מבלי שתצרכי לעבוד. 

בתום התקופה המוגנת תקבלי מכתב פיטורים. אחרים אמרו לעובדת שבי בבית בתקופה המוגנת ואני אשלם לך את שכרך בתקופה זו, את לא תצטרכי בכלל לעבוד, ובתום התקופה המוגנת יחסי העבודה יסתיימו. 

ביה"ד הארצי לעבודה קבע, כי מדובר במעשים בלתי חוקיים והתחכמויות של מעסיקים וכי על המעסיק לאפשר לעובדת לחזור לעבודה בפועל בתקופה המוגנת.

 

אחרים אמרו, אוקי אסור לנו לפטר עכשיו, אבל נעשה לעובדת שימוע עם החזרה שלה לעבודה ונודיע לה על פיטוריה, שתדע שאין לה פה אופק תעסוקתי, אבל הפיטורים יכנסו לתוקף רק בתום התקופה המוגנת.  

גם לגבי כך נקבע שמדובר בצעד לא חוקי וכי אסור להודיע לעובדת על פיטוריה במהלך התקופה המוגנת או להגיד לה שהיא חוזרת לתקופה מוגבלת.  

שכן, התכלית של איסור פיטורים בתקופה המוגנת היא לאפשר לעובדת לחזור למעגל העבודה בפועל ולאפשר לה לממש את זכותה לעסוק בעבודה ממנה תפיק סיפוק והערכה, ולמעשה "להזכיר" קצת למעסיק את יכולותיה של העובדת לאחר התקופה הארוכה שהיה נתק בינה לבין מקום העבודה.

 

כלומר, מטרת ההגנה בחוק, איננה רק לאסור על פיטורי העובדת בתקופת המוגנת בת 60 הימים אלא לתת לעובדת אפשרות והזדמנות אמיתית לשוב לעבודתה ולהשתלב במקום העבודה מחדש לאחר תקופת היעדרותה הארוכה ממקום העבודה.

במקרים אחרים, מעסיקים תכננו להחזיר את העובדת חזרה לעבודה, אך לגרום לה לעזוב ביוזמתה, למשל על ידי פגיעה בתנאי העסקה שלה, שינוי תפקיד ועוד.

גם ביחס לזה נקבע כי חל איסור גם על המעסיק להרע את תנאי העבודה והעסקה של העובדת במהלך התקופה המוגנת ובכך לגרום לעובדת להתפטר.

 

פיטורי עובדת בניגוד לאמור בחוק עבודת נשים, איננה מנוגדים רק לחוק זה, אלא עשויים להיות גם מנוגדים לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, מאחר שהפיטורים אלו מהווים הפליה מחמת הורות והריון.

חשוב להבין שגם אם נדמה שאפשר "לסגור עניינים" עם העובדת והכל יהיה בסדר, עדיין לעובדת תהיה הזכות לתבוע את המעסיק ולכן לפני כל פעולה בנושא, מומלץ להתייעץ איתנו.

מוזמנים לפנות בכל שאלה בעניין ולקבל מידע על ההדרכות שאנו מעבירים אצל הלקוחות שלנו.

אנחנו כאן בשבילכם, דניאל חדש משרד עורכי דין - ההגנה הכי טובה בשבילך.